CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐÁ NHÀ THỜ HỌ TIÊU BIỂU CỦA ĐÁ MỸ NGHỆ ĐẠT PHONG

Nhà thờ họ là một phần không thể thiếu trong truyền thống văn hóa của người Việt nhất là tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Nơi đây mang ý nghĩa to lớn và luôn giữ vị trí đặc biệt trong văn hóa tâm linh – tín ngưỡng của dân tộc, duy trì truyền thống … Đọc tiếp CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐÁ NHÀ THỜ HỌ TIÊU BIỂU CỦA ĐÁ MỸ NGHỆ ĐẠT PHONG